Dit gedeelte van onze website is ter nagedachtenis
aan gemeenteleden die ons voorgingen.
Voorgingen naar het Vaderhuis.
Zij zijn al dáár: aan de voeten van onze Heiland.
Dat geloven we. Dat heeft Hij Zelf beloofd.

We herinneren ons hun namen. Ze waren in ons midden.
We hebben met ze gepraat, koffie gedronken, gelachen en gehuild.
Ze horen bij ons. Nu resten ons nog hun namen. We missen hen.
Als wij aan hen denken, komen zij voor ons weer even tot leven.
En bezorgen zij ons een glimlach van herinnering op de lippen.

Mijn God,

spreek tot ons via
hen die ons zijn
voorgegaan en
leer ons hun leven
en getuigenis in
eerbied te herdenken.

Geef ons de gave van
dankbaarheid om hen.

Op deze website staan – vanaf 2008 – per kerkelijk jaar de namen vermeld van alle leden van onze gemeente, die in dat kerkelijk jaar zijn heengegaan.
Zie hiervoor onder de menukeuze Herdenkingen.

Van een aantal van hen is op deze website ook een persoonlijk In Memoriam opgenomen.
Voor het opvragen hiervan kiest u bij menukeuze In Memoriam de eerste letter van de achternaam van wie u het In Memoriam wilt zien en vervolgens klikt u op de gewenste naam.

Onder menukeuze Info-Contact vindt u een nadere toelichting op het opnemen van een In Memoriam op deze website.

Iedere laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij in de ochtenddienst alle leden van onze gemeente, die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn heengegaan. Nog één keer klinken hun namen dan in het midden van de gemeente en wordt ter nagedachtenis van elk van de overledenen een kaars aangestoken aan de paaskaars,
een teken van de opgestane Heer, die leeft en leven geeft. In de indrukwekkende en bemoedigende dienst op 20 november 2016 hield ds. Koos Staat een troostvolle preek over ‘Wederopstanding des vlezes’. Op de herdenkingspagina van 2016 staat een geluidsopname van de volledige dienst, hieronder een ingekorte versie van deze dienst met de preek.